Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy Hạ Long, sáng ngày 23/03, UBND phường Đại Yên phối hợp với đơn vị thi...

Xác minh đất ở nhà ở

CV đề xuất giá đất

đề xuất giá đất

BC các thửa đất nhỏ hẹp

xác minh nhà ở đất ở

Đề nghị xem xét giao đất

BC Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu...

Nạo vét hồ điều hòa

rà soát danh mục ao hồ

CV thu hồi CNQSĐ_

CV thu hồi CNQSĐ_

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12