Thông tin quy hoạch

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy Hạ Long, sáng ngày 23/03, UBND phường Đại Yên phối hợp với đơn vị thi...

BC các thửa đất nhỏ hẹp

Đề nghị xem xét giao đất