Phát thanh

1 Chương trình phát thanh chiều 13-6-2021
2 Chương trình phát thanh chiều 12-6-2021
3 Chương trình phát thanh chiều 11-6-2021
4 Chương trình phát thanh chiều 10-6-2021
5 Chương trình phát thanh chiều 09-6-2021
6 Chương trình phát thanh chiều 08-6-2021
7 Chương trình phát thanh chiều 07-6-2021
8 Chương trình phát thanh chiều 06-6-2021
9 Chương trình phát thanh chiều 05-6-2021
10 Chương trình phát thanh chiều 04-6-2021
11 Chương trình phát thanh chiều 03-6-2021
12 Chương trình phát thanh chiều 02-6-2021
13 Chương trình phát thanh chiều 01-6-2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn