Các quy hoạch chiến lược

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy Hạ Long, sáng ngày 23/03, UBND phường Đại Yên phối hợp với đơn vị thi...

CV xác minh nhà đất

xác minh nhà đất

Xác minh đất ở nhà ở

BC các thửa đất nhỏ hẹp

xác minh nhà ở đất ở

Đề nghị xem xét giao đất

Nạo vét hồ điều hòa

rà soát danh mục ao hồ

CV thu hồi CNQSĐ_

CV thu hồi CNQSĐ_

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14