v/v quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

v/v quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chi tiết xem tại đây/ckfinder/.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19