Phường Đại Yên (TP Hạ Long) triển khai nhiệm vụ PCTT-TKCN và PTDS năm 2024.

       Ngày 8-6, Phường Đại Yên (TP Hạ Long) tổ chức Hội nghị hiệp đồng công tác PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự (PTDS) năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

       Đại diện các đơn vị ký kết thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự năm 2024.

      Năm 2023, việc triển khai thực hiện công tác PCTT-TKCN và phòng cháy chữa cháy đã được Đảng ủy, HĐND, UBND phường quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường đã được kiện toàn kịp thời đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Kế hoạch, phương án và công văn chỉ đạo PCTT-TKCN được xây dựng chủ động, chi tiết, đáp ứng được các tình huống có thể xảy ra.

       Công tác tuyên truyền, cảnh báo về thiên tai đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn phường được thực hiện tốt, đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai cũng được quan tâm thực hiện tốt, tình hình sản xuất ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn phường hội được đảm bảo.

       Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và thống nhất triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức của Ban chỉ huy PCTT-TKCN của phường; mua sắm bổ sung các vật tư, vật dụng phục vụ công tác PCTT-TKCN.

      Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các công trình thoát nước trên địa bàn, xác định cụ thể các điểm có nguy cơ về sạt lở đất, các điểm thường xuyên bị ngập úng, các điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân, chủ động xây dựng phương án PCTT của phường và các khu theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng khu.

Các đại biểu dự hội nghị.

       Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, nhất là công tác 4 tại chỗ từ phường, đến từng khu đảm bảo cụ thể, sát thực tế, phù hợp với nguồn lực của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ngay sau khi thiên tai xảy ra.

        Rà soát, bổ sung lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động cứu hộ, cứu nạn tại chỗ kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra. Huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ kịp thời, phát huy vai trò của các lực lượng tình nguyện, thanh niên xung kích trong công tác phòng chống, đối phó với thiên tai. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên các cụm loa phát thanh để nhân dân biết và chủ động phòng, tránh.

      Chủ động sẵn sàng phối hợp với các lực lượng của Thành phố và của các cơ quan, đơn vị để ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

                                                                         Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17