Phường Đại Yên phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất lập thành tích, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII đã đề ra, chiều 11/4, phường Đại Yên phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị

Với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đại Yên ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025”, Cán bộ, nhân dân phường Đại Yên phấn đấu thực hiện các nội dung thi đua: Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, “kỷ luật và đồng tâm”, sức sáng tạo, khát vọng đổi mới để xây dựng phường Đại Yên giàu đẹp, con người văn minh, thân thiện và nhân văn, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường, HĐND phường và kế hoạch của UBND phường về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý, sử dụng ngân sách; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu ngân sách, tập trung nguồn lực dành cho chi đầu tư phát triển. UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các trường học, cơ quan, đơn vị và 10 khu phố trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, khu phố. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, bộ phận, khu phố; biểu dưng, tôn vinh, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt…

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng TĐKT phường phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại chương trình phát động, đại diện UBND phường, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các khu phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đã cùng ký cam kết thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2023.

Chủ tịch UBND phường và đại diện khối MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường ký cam kết thi đua

Trong đó, nội dung công trình, phần việc của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan UBND phường là: Tuyên truyền, vận động Hội viên, đoàn viên thực hiện công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trồng hoa, cây cảnh ở các tuyến đường; Thực hiện tốt công tác CCHC, tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường.

Đại diện các khu phố ký cam kết thi đua

Nội dung công trình, phần việc của các khu phố gồm: huy động kinh phí xã hội hóa cải tạo khuôn viên nhà văn hóa hoặc thực hiện đầu tư trang thiết bị Nhà văn hóa khu sau khi được đầu tư xây dựng và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng một số tuyến đường trong khu dân cư và các tuyến đường theo Nghị quyết 21-NQ/TU của BTV Thành ủy.

Đại diện khối các cơ quan, đơn vị ký cam kết thi đua

Nội dung công trình, phần việc của khối các cơ quan, đơn vị gồm: Công an phường thực hiện tốt phong trào “Vì an ninh tổ quốc”. Trạm Y tế phường thực hiện công tác VSMT ở hộ gia đình để phòng chống dịch bệnh. Trường mầm non, trường THCS duy trì nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ và kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện tốt công tác VSMT. Trường Tiểu học chuẩn bị các nội dung đảm bảo được công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công tác VSMT.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 22