Phường Đại Yên

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

         Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

       Sáng ngày 21/10/2022, Đảng ủy phường Đại Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

         Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bình Thiên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường Đại Yên.

         Trong những năm qua, Cấp ủy, Chính quyền phường Đại Yên đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia thực hiện có hiệu quả.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận về kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI một cách hiệu quả.

        Cũng tại Hội nghị, 03 tập thể, 06 cá nhân đã được UBND phường tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 23