Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự phường Đại Yên

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 20/9/2023 của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường thị trấn; Công văn số 1699-CV/TU ngày 09/10/2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 20/9/2023 của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường thị trấn; Thực hiện Công văn số: 2071-CV/TU ngày 10/10/2023 của Thành ủy Hạ Long về việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường trực thuộc Đảng bộ cấp xã; Và được sự đồng ý của BTV Thành ủy, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố. Sau 1 thời gian chuẩn bị nghiêm túc, ngày 20/10/2023 Đảng ủy phường Đại Yên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự phường.

Một số hình ảnh của buổi lễ

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 25