Hướng tới xây dựng một ngành thủy sản phát triển bền vững, tuân thủ các quy định của quốc tế

      Sau 6 năm triển khai, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Việt Nam đã đạt được một số kết quả và có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20