Đảng ủy phường Đại Yên tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

Đảng ủy phường Đại Yên tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

       Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 26/7/2022 của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Kết luận số 36-KL/TW); (2) Quy định số 69-QÐ/TW, ngày 06/7/2022  của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (viết tắt là Quy định 69-QĐ/TW).

         Với mục đích Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các  chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; đưa việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Ngày 20 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy phường Đại Yên tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết của Đảng và Kết luận 36 của Bộ Chính trị, Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

       Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Bình Thiên - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày với 4 chuyên đề. Đồng chí Nhữ Đình Tùng, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố, báo cáo viên cấp tỉnh khái quát nhấn nét cơ bản của Nghị quyết. Trong đó nhấn mạnh toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển KT-XH đất nước, đời sống của nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

        Tại hội nghị Đảng viên trên địa bàn phường đã được nghe triển khai, quán triệt và học tập các Nghị quyết, quy định của trung ương.

Quang cảnh hội nghị

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 22 Tổng lượt truy cập 96695