Đại Yên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 cho các đồng chí đảng viên đủ Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm và 30 năm tuổi Đảng

     Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban chấp hành Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng";

       Thực hiện kế hoạch số 276-KH/TU, ngày 27/10/2023 của Thành ủy Hạ Long về “Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11//2023, ngày 03/11/2023 Đảng ủy phường Đại Yên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 cho các đồng chí đảng viên đủ Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm và 30 năm tuổi Đảng.

        Tới dự lễ trao Huy hiệu Đảng có các Đ/c lãnh đạo trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể phường, các đồng chí đảng ủy viên; Ban chi ủy các chi bộ khu phố 1, khu phố 2, khu phố 5, khu phố Đại Đán, và đặc biệt là sự có mặt của đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023 thuộc Đảng bộ phường Đại Yên.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 22