Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đại Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

        Thực hiện Kế hoạch số 285 ngày 21/10/2022 của Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố Hạ Long về “Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hạ Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Công văn số 71 ngày 25 /10/2022 của Đảng ủy phường Đại Yên về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đại Yên, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

         Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hạ Long, của Đảng uỷ phường Đại Yên. Ngày 10/3/2023, Hội Nông dân phường Đại Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đại Yên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

         Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông Dân thành phố Hạ Long.

        Đ/c Nguyễn Bình Thiên - Thành ủy viên,  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đại Yên.

       Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể của phường, lãnh đạo công an phường, Lãnh đạo các khu phố, các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp và đặc biệt là sự có mặt của 70 hội viên tiêu biểu, nòng cốt đại diện cho 794 hội viên Nông dân Phường Đại Yên.

          Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân thành phố Hạ Long, của các cấp uỷ Đảng; sự tạo điều kiện của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân với các ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân phường Đại Yên đã có bước phát triển mới. Hoạt động của Hội đã gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, tăng cường các hoạt động phối hợp để giúp hội viên phát triển kinh tế.

      Thông qua các hoạt động, tổ chức Hội ngày càng thể hiện rõ vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

        Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hạ Long và của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đại Yên. Với tinh thần “Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đại Yên lần thứ XIII đã phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần tự phê bình và ý thức trách nhiệm của Hội nông dân. Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và những nguyên nhân yếu kém, hạn chế. Đồng thời chỉ ra những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với nông dân để từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, tạo bước phát triển mới đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

      Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân phường khóa XII và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hạ Long lần thứ XI ( Gồm 15 đồng chí trong đó 14 đồng chí chính thức 01 đồng chí dự khuyết). Đồng chí Trần Thị Yên tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân phường Đại Yên.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17