BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 202 3 Phư ơng hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 202 3

Kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chi tiết tại đây /ckfinder/pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21