BÁO CÁO Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hỉnh thành trước năm 2005 trên địa bàn phường Đại Yên

BC Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hỉnh thành trước năm 2005 trên địa bàn phường Đại Yên

Chi tiết xem tại đây/ckfinder/pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 24